dien bien 1
Lịch Sử 9, Tiết 12: Các nước tây âu

Lịch Sử 9, Tiết 12: Các nước tây âu

 •   22/04/2015 04:39:06
 •   Đã xem: 2477
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Đỗ Việt Hùng Trường THCS Thị trấn Tủa Chùa – H.Tủa Chùa – T.Điện Biên
Lịch Sử 9, Bài 27, tiết 35: Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược kết thúc (1953- 1954)

Lịch Sử 9, Bài 27, tiết 35: Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược kết thúc (1953- 1954)

 •   22/04/2015 04:37:27
 •   Đã xem: 2461
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền - Trường THCS Ảng Nưa - H.Mường Ảng – T.Điện Biên
Lịch Sử 9, Bài 27: Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược kết thúc (1953- 1954)

Lịch Sử 9, Bài 27: Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược kết thúc (1953- 1954)

 •   22/04/2015 04:34:06
 •   Đã xem: 1853
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Phượng Trường - THCSMường Lạn - H.Mường Ảng – T.Điện Biên
Lịch Sử 9, Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Lịch Sử 9, Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

 •   22/04/2015 04:26:58
 •   Đã xem: 2784
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Đặng Thị Thùy - Trường THCS Mường Báng – H.Tủa Chùa – T.Điện Biên
Lịch Sử 9, Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Lịch Sử 9, Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

 •   22/04/2015 04:23:48
 •   Đã xem: 2000
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Đ.Oanh, V.Lan, Ng.An - Trường PTDTBT THCS Mường Nhà - H.Điện Biên – T.Điện Biên
Lịch Sử 9, Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Lịch Sử 9, Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

 •   22/04/2015 04:21:46
 •   Đã xem: 1931
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Vũ Hải Yến - Trường THCS Chiềng Sinh - H.Tuần Giáo - T.Điện Biên
Lịch Sử 9, Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Lịch Sử 9, Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

 •   22/04/2015 04:18:42
 •   Đã xem: 2197
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Trần Hữu Thân - Trường THCS THPT Tả Sìn Thàng – H.Tủa Chùa – T.Điện Biên
Lịch Sử 9, Bài 10: Các nước tây âu

Lịch Sử 9, Bài 10: Các nước tây âu

 •   22/04/2015 04:15:44
 •   Đã xem: 2390
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Phan Thị Nhu - Trường PRDTNT-THPT Huyện Mường Nhé - T.Điện Biên
Lịch Sử 9, Bài 8: Nước Mĩ

Lịch Sử 9, Bài 8: Nước Mĩ

 •   22/04/2015 04:12:50
 •   Đã xem: 2195
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường THCS Thị trấn Mường Chà - H.Mường Chà – T.Điện Biên
Lịch Sử 9: Bài 27 Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược kết thúc

Lịch Sử 9: Bài 27 Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược kết thúc

 •   09/01/2015 08:26:26
 •   Đã xem: 4497
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Nguyễn Thị Hương - Trường THCS Thanh Nưa - H.Điện Biên
Lịch Sử 9: Bài 30 Hoàn thành giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 1973-1975

Lịch Sử 9: Bài 30 Hoàn thành giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 1973-1975

 •   09/01/2015 08:21:13
 •   Đã xem: 3199
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Tổ Văn Sử - Trường PTDTBT THCS Tân Lập
Lịch Sử 9: Bài 23 Tổng khởi nghĩa T8 năm 1945 và sự thành lập nước VIệt Nam dân chủ cộng hòa

Lịch Sử 9: Bài 23 Tổng khởi nghĩa T8 năm 1945 và sự thành lập nước VIệt Nam dân chủ cộng hòa

 •   09/01/2015 08:12:19
 •   Đã xem: 3389
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Lê Thúy Nhàn - Trường THCS Tân Bình - TP ĐBP
Sử 9: Tiết 10 - Bài 9: Nước Nhật

Sử 9: Tiết 10 - Bài 9: Nước Nhật

 •   06/01/2015 22:36:42
 •   Đã xem: 1867
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Phạm Thị Thái - Trường THCS Trần Can - TP Điện Biên Phủ
Lịch Sử 9: Bài 30 Hoàn thành giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 1973-1975 (tiếp)

Lịch Sử 9: Bài 30 Hoàn thành giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 1973-1975 (tiếp)

 •   18/12/2014 20:59:31
 •   Đã xem: 2920
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Nguyễn Thị Bích - GV Trường THCS Na Son – H.Điện Biên Đông – T.Điện Biên
Lịch Sử 9: Tiết 36 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúc 1953-1954

Lịch Sử 9: Tiết 36 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúc 1953-1954

 •   17/12/2014 20:17:58
 •   Đã xem: 1923
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Trần Hữu Thân - GV Trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng - H.Tủa Chùa - T.Điện Biên
Lịch Sử 9: Bài 9 Nhật bản

Lịch Sử 9: Bài 9 Nhật bản

 •   17/12/2014 20:14:11
 •   Đã xem: 2628
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Ngô Thị Huế - GV Trường THCS Thị trấn Tuần Giáo - H.Tuần Giáo - T.Điện Biên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây