dien bien 1
Lớp 5-Lịch sử-Bài 25-Lễ kí hiệp định Pa-ri

Lớp 5-Lịch sử-Bài 25-Lễ kí hiệp định Pa-ri

 •   06/05/2015 05:06:06
 •   Đã xem: 3894
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Lịch sử-Bài 25-Lễ kí hiệp định Pa-ri Lớp: 5 Tác giả: Nguyễn Thị Đào Email: nguyenthidao.qn1@gmail.com ĐT: 01698831503 Trường Tiểu học số 1 Quài Cang, Tuần Giáo
Lớp 5-Lịch sử-Bài 9-Cách mạng mùa thu

Lớp 5-Lịch sử-Bài 9-Cách mạng mùa thu

 •   06/05/2015 04:57:37
 •   Đã xem: 3406
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Lịch sử-Bài 9-Cách mạng mùa thu Lớp: 5 Tác giả: Bùi Thị Lệ Email: nhatletoatinh@gmail.com Điện thoại: 01693.668.137 Trường Tiểu học Tỏa Tình, Huyện Tuần Giáo
Lớp 5-Khoa học-Bài 18-Phòng tránh bị xâm hại

Lớp 5-Khoa học-Bài 18-Phòng tránh bị xâm hại

 •   06/05/2015 04:23:47
 •   Đã xem: 4546
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Khoa học-Bài 18-Phòng tránh bị xâm hại Lớp: 5 Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc Email: nngoc781991@gmail.com Điện thoại: 0969735519 Trường: Tiểu học Sa Lông, Huyện Mường Chà
Lớp 5-Tập đọc-Mùa thảo quả

Lớp 5-Tập đọc-Mùa thảo quả

 •   06/05/2015 03:46:24
 •   Đã xem: 3614
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Tập đọc-Mùa thảo quả Lớp: 5 Tác giả: Lò Văn Giót E-mail: logiotdb@gmail.com ĐT: 0984 384 390 Trường TH Khén Pí, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng
Lớp 5-Khoa học-Bài 55-Sự sinh sản của động vật

Lớp 5-Khoa học-Bài 55-Sự sinh sản của động vật

 •   06/05/2015 03:35:31
 •   Đã xem: 4270
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Khoa học-Bài 55-Sự sinh sản của động vật Lớp: 5 Tác giả: GV khối 5 dinhhoang69@gmail.com Điện thoại: 01694910684 Trường TH Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng
Lớp 5-Tập đọc-Tranh làng hồ

Lớp 5-Tập đọc-Tranh làng hồ

 •   05/05/2015 23:41:14
 •   Đã xem: 3098
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Tập đọc-Tranh làng hồ Lớp: 5 Tác giả: Nhóm GV Email: tieuhocthitran@gmail.com ĐT: 0123 3412 233 Trường Tiểu học Thị Trấn huyện Điện Biên Đông
Lớp 5-Âm nhạc-Học hát: Những bông hoa những bài ca

Lớp 5-Âm nhạc-Học hát: Những bông hoa những bài ca

 •   05/05/2015 23:33:29
 •   Đã xem: 2003
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Âm nhạc-Học hát: Những bông hoa những bài ca Lớp: 5 Tác giả: Đoàn Nho Lâm Email: lamthaituqn7799@gmail.com ĐT: 0966.265 199- 0166299.0000 Đơn vị: Trường PTDTBT- Tiểu Học Suối Lư- Huyện Điện Biên Đông
Lớp 5-Tiết 39-Bài 2: Tạo bảng trong văn bản

Lớp 5-Tiết 39-Bài 2: Tạo bảng trong văn bản

 •   05/05/2015 23:25:35
 •   Đã xem: 1578
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Tiết 39-Bài 2: Tạo bảng trong văn bản Lớp: 5 Tác giả: Nguyễn Bá Tuyến Email: t.viparoma86@gmail.com ĐT: 0969272301 Trường TH Thị trấn , huyện Tủa Chùa
Lớp 5-Lịch sử 5-Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Lớp 5-Lịch sử 5-Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

 •   05/05/2015 23:24:12
 •   Đã xem: 2165
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Lịch sử 5-Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Lớp: 5 Tác giả: GV khối 5 Email: tranngocbich20092010@gmail.com Điện thoại: 01246 744 799 Trường PTDTBT Tiểu học Xá Nhè- Tủa Chùa
Lớp 5-Tập đọc- Đất Cà Mau

Lớp 5-Tập đọc- Đất Cà Mau

 •   05/05/2015 23:17:55
 •   Đã xem: 3149
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Tập đọc- Đất Cà Mau Lớp: 5 Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Email: Thuy1988thtt@gmail.com Trường PTDTBT Tiểu học Trung Thu, huyện Tủa Chùa
Lớp 5-Địa lý-Dân số nước ta

Lớp 5-Địa lý-Dân số nước ta

 •   05/05/2015 23:15:59
 •   Đã xem: 1796
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Địa lý-Dân số nước ta Lớp: 5 Tác giả: Trần Ngọc Tình Email: tranngocbich20092010@gmail.com Điện thoại: 01246.744.799 Trường PTDTBT TH Xá Nhè, huyện Tủa Chùa
Lớp 5-Đạo đức-Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Lớp 5-Đạo đức-Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

 •   05/05/2015 23:14:08
 •   Đã xem: 3621
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Đạo đức-Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Lớp: 5 Tác giả: Đào Xuân Tiến Email: xuantien034@gmail.com Đt: 01654481541 Trường PTDTBT TH Trung Thu, huyện Tủa Chùa
Lớp 5-Lịch sử - Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

Lớp 5-Lịch sử - Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

 •   05/05/2015 23:10:33
 •   Đã xem: 1742
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Lịch sử - Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập Lớp: 5 Tác giả: Nhóm GV khối 5 Email: tranngocbich20092010@gmail.com Điện thoại: 01246.744.799 Trường PTDTBT TH Xá Nhè, huyện Tủa Chùa
Lớp 5-Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Lớp 5-Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

 •   05/05/2015 23:05:54
 •   Đã xem: 3619
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân Lớp: 5 Tác giả: Nguyễn Thị Thuỳ Email: thuy.nguyn92@gmail.com ĐT: 01273713497 Trường PTDTBT TH Mường Báng số 1, huyện Tủa Chùa
Lớp 5-Tập đọc: Nghĩ thầy trò

Lớp 5-Tập đọc: Nghĩ thầy trò

 •   05/05/2015 23:02:51
 •   Đã xem: 1547
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Tập đọc: Nghĩ thầy trò Lớp: 5 Tác giả: GV khối 5 Mail: thaimuongnhe@gmail.com ĐT: 01689952361 Trường TH Quảng Lâm – Huyện Mường Nhé
Lớp 5-Lịch sử-Bài 7-Chiến thắng biên giới đến chiến thắng ĐBP

Lớp 5-Lịch sử-Bài 7-Chiến thắng biên giới đến chiến thắng ĐBP

 •   05/05/2015 22:59:41
 •   Đã xem: 1786
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Lịch sử-Bài 7-Chiến thắng biên giới đến chiến thắng ĐBP Lớp: 5 Tác giả: GV khối 4 Email: tokhoi4@gmail.com Điện thoại: 01682555659 Trường: PTDTBT TH Trần Văn Thọ, Huyện Mường Nhé
Lớp 5-Toán-Hình tròn, đường tròn

Lớp 5-Toán-Hình tròn, đường tròn

 •   05/05/2015 22:52:55
 •   Đã xem: 1800
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Toán-Hình tròn, đường tròn Lớp: 5 Tác giả: Trương Thị Minh Tuyết E-mail: tuyetvothisau@gmailcom ĐT: 0916 957 872 Trường TH Võ Thị Sáu, tx Mường Lay
Lop 5-Địa lý-Bài 5-Vùng biển nước ta

Lop 5-Địa lý-Bài 5-Vùng biển nước ta

 •   05/05/2015 22:35:11
 •   Đã xem: 2942
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Địa lý-Bài 5-Vùng biển nước ta Lớp: 5 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng Email: nguyenthuhang244@gmail.com SĐT : 0942094699 Trường TH Võ Thị Sáu, huyện Mường Lay
Lớp 5-Âm nhạc-Tiết 14-Ôn tập 2 bài hát:Những bôn hoa những bài ca, ước mơ

Lớp 5-Âm nhạc-Tiết 14-Ôn tập 2 bài hát:Những bôn hoa những bài ca, ước mơ

 •   05/05/2015 22:30:12
 •   Đã xem: 2042
 •   Phản hồi: 0
Tên bài giảng: Âm nhạc-Tiết 14-Ôn tập 2 bài hát:Những bôn hoa những bài ca, ước mơ Lớp: 5 Tác giả: Đặng Hải Lý Email: nguyenninhvan2012@gmail.com ĐT: 0985. 20. 85. 85 Trường TH Lay Nưa, huyện Mường Lay

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây