dien bien 1
Địa lí 12, Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa lí 12, Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

 •   23/04/2015 22:50:27
 •   Đã xem: 4277
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Nguyễn Ngọc Trường - Trường THPT Mường Ảng - H.Mường Ảng – T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa lí 12, Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

 •   23/04/2015 22:48:28
 •   Đã xem: 2552
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Nghiêm Xuân Hà - Trung tâm GDTX Điện Biên Đông - H.Điện Biên Đông - T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên

Địa lí 12, Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên

 •   23/04/2015 22:46:40
 •   Đã xem: 2223
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Trần Thị Dinh - Trung tâm GDTX Tuần Giáo - H.Tuần Giáo - T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông hồng

Địa lí 12, Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông hồng

 •   23/04/2015 22:44:22
 •   Đã xem: 2353
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Lường Thị Hây - Trường PTDTNT THPT Mường Nhé - H.Mường Nhé – T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi bắc bộ

Địa lí 12, Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi bắc bộ

 •   23/04/2015 22:41:29
 •   Đã xem: 3317
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Lò Thị Thùy Ninh - Trường THPT Phan Đình Giót - TP ĐBP – T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại và du lịch

Địa lí 12, Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại và du lịch

 •   23/04/2015 22:32:55
 •   Đã xem: 2362
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Phạm Quang Việt - Trường PTDTNT THPT Mường Ảng - H.Mường Ảng – T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 29: Thực hành vẽ biểu đồ nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Địa lí 12, Bài 29: Thực hành vẽ biểu đồ nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

 •   23/04/2015 22:30:16
 •   Đã xem: 10836
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Liên - Trường PTDTNT THPT Huyện Điện Biên Đông – T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 18: Đô thị hóa

Địa lí 12, Bài 18: Đô thị hóa

 •   23/04/2015 22:27:39
 •   Đã xem: 2448
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Hà Thị Huyền - Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên
Địa lí 12, Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

Địa lí 12, Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

 •   23/04/2015 22:24:46
 •   Đã xem: 2427
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo - Trường THPT Tuần Giáo - H.Tuần Giáo– T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa lí 12, Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

 •   23/04/2015 22:22:43
 •   Đã xem: 2032
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Lê Thị Hà - Trường PTDTNT THPT Mường Chà - H.Mường Chà – T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa lí 12, Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

 •   23/04/2015 22:19:57
 •   Đã xem: 1859
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Ng.Cúc, Ng.Thu, Ng.Lan - Trường THPT Huyện Điện Biên – T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Địa lí 12, Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

 •   23/04/2015 22:18:02
 •   Đã xem: 2029
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Trịnh Thị Pham - Trung tâm GDTX Mường Nhé - H.Mường Nhé – T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Địa lí 12, Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

 •   23/04/2015 22:15:14
 •   Đã xem: 2229
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Trần Văn Thái - Trung tâm GDTX Mường Ảng - H.Mường Ảng – T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở đông nam bộ

Địa lí 12, Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở đông nam bộ

 •   23/04/2015 22:13:12
 •   Đã xem: 1865
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Đ.Sỹ, Q.Lan - Trường THPT Mường Nhé - H.Mường Nhé – T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Địa lí 12, Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

 •   23/04/2015 22:11:00
 •   Đã xem: 2918
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Ng.Định, P.Minh Trường - THPT Búng Lao - H.Mườn Ảng – T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

Địa lí 12, Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

 •   23/04/2015 22:08:22
 •   Đã xem: 3210
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền - Trường THPT Phan Đình Giót - TP ĐBP – T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Địa lí 12, Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

 •   23/04/2015 22:06:00
 •   Đã xem: 3186
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Lò Thị Viên - Trường THPT Mường Chà - H.Mường Chà – T.Điện Biên
Địa lí 12, Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Địa lí 12, Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

 •   23/04/2015 22:03:30
 •   Đã xem: 2559
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thuân - Trường THPT Thanh Nưa - H.Điện Biên – T.Điện Biên
Địa lý 12: Bài 2-Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ

Địa lý 12: Bài 2-Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ

 •   07/01/2015 20:28:56
 •   Đã xem: 1977
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Phạm Vân Khánh - Tác giả: Trường PTDT nội trú Tỉnh Điện Biên

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây