dien bien 1

1  Lịch sử 12, Tiết 44: Xây dựng chủ nghĩa xã hội miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn miền nam 1954-1965 (tiếp)

2  Lịch sử 12, Bài 3: Các nước đông bắc á

3  Lịch sử 12, Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất 1965-1973 (tiết 2)

4  Lịch sử 12, Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 (tiết 1)

5  Lịch sử 12, Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 (tiết 1)

6  Lịch sử 12, Bài 8: Nhật bản

7  Lịch sử 10, Tiết 38: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

8  Lịch sử 11, Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914

9  Lịch sử 11, Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

10  Lịch sử 11, Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

11  Lịch sử 11, Bài 10: Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921-1941

12  Lịch sử 11, Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

13  Lịch sử 10, Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

14  Lịch sử 10, Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

15  Lịch sử 10, Bài 22: Tiình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

16  Lịch sử 10, Bài 16: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp)

17  Lịch sử 10, Bài 16: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp)

18  Lịch sử 10, Bài 15: Thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc

19  Lịch sử 10, Bài 9: Vương quốc campuchia và vương quốc lào

20  Lịch Sử 9, Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp 50-53 (tiết 1)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây